PL  GB  RU  DE
Laur eksperta

Nawóz BIONICS

Przedstawiamy unikatowy w skali światowej produkt, nieposiadający analogów wśród innych nawozów na świecie – NAWÓZ BIONICS. Przy jego stosowaniu nie ma potrzeby używania żadnych dodatkowych nawozów, herbicydów i regulatorów wzrostu. Jest to w 100% biologicznie czysty produkt, otrzymany w sposób przemysłowy, zbilansowany pod kątem makro- i mikroelementów, nie zawierający żadnych chemicznych, mineralnych i syntetycznych dodatków. Wszystkie makro- i mikroelementy zawarte w nawozie, są w formie dostępnej dla roślin i zaczynają aktywnie na nie oddziaływać od momentu nawożenia. Nawóz przywraca urodzajność gleby w sposób naturalny i ekologicznie czysty, zwiększa dekoracyjność kwitnących roślin, zapewnia wzrost urodzajności kultur rolniczych, poprawia wygląd (wszystkich kultur), zwiększa zawartość cukru (buraki, marchew, inne warzywa i owoce), wpływa na zwiększenie wielkości płodów, zwiększenie plonów z jednostki powierzchni siewnej, hamuje rozwój pleśni i grzybów. Struktura nawozu doskonale utrzymuje w sobie wilgoć, ponadto może absorbować wilgoć z atmosfery przy zmianach temperatur między dniem i nocą, przekazując następnie ją roślinie, co sprawia, że staje się niezastąpionym przy stosowaniu w suchych miejscach planety. 
 

NAWÓZ BIONICS jest wytwarzany z pomiotu kurzego

Okres przydatności w trybie przechowywania – 3 lata od daty produkcji.

Produkt oferowany jest w opakowaniach 5 L oraz big bagach.

 

Zalety nawozu BIONICS

 • zawiera żywe dobroczynne mikroorganizmy;

 • zawiera związki regulujące wzrost, makro i mikroelementy w formie dobrze przyswajalnej przez rośliny;

 • skutecznie przywraca żyzność gleby;

 • przyspiesza tworzenie się płodów i ich dojrzewanie, zapewnia wysoki urodzaj wszelkich kultur rolniczych oraz przedłuża okres ich przechowywania;

 • obecność żywych bakterii wpływa na zdolność przekształcania nieprzyswajalnych komponentów gleby w przyswajalne;

 • nie zawiera nasion chwastów, patogenicznej mikroflory, pasożytów, pestycydów, herbicydów oraz szkodliwych związków chemicznych;

 • zwiększa odporność roślin na choroby, hamując rozwój środowiska bakteryjnego i grzybów;

 • obniża kwasowość gleby;

 • utrzymuje wilgoć;

 • nie jest wypłukiwany przez opady atmosferyczne;

 • nie tworzy szkodliwych i toksycznych związków w glebie, w powietrzu oraz ściekach;

 • nie jest niebezpieczny dla użytkownika;

 • posiada Certyfikat „GWARANTOWANA JAKOŚĆ”;

 • posiada Certyfikat jakości „Q”;

 • posiada Certyfikat bezpieczeństwa „B”;

 • nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

 • nawóz BIONICS jest nieszkodliwy w stosunku do człowieka i innych organizmów żywych;

 • działa skuteczniej i dłużej w porównaniu do innych rodzajów nawozu;

 • stabilizuje środowisko;

 • odnawia i poprawia strukturę gleby.


Stosowanie i przechowywanie

„Nawóz BIONICS” przeznaczony jest do stosowania przy uprawie roślin rolniczych, warzywnych, roślin ozdobnych, na trawniki oraz w uprawie roślin sadowniczych. Może być stosowany na wszystkich typach gleb, szczególnie mało zasobnych w składniki pokarmowe i substancję organiczną.

 

Sposoby, dawki i terminy stosowania nawozu

 1. Gospodarstwa przydomowe, działki, ogrody, uprawy szklarniowe:
 • uprawy warzywne, rośliny ozdobne, trawniki:

Dla warzyw i roślin ozdobnych stosować nawóz przed ich sadzeniem: zmieszać nawóz z ziemią w ilości 80 g na 1 m2;

Dla rozsad warzywnych stosować nawóz przed ich sadzeniem: zmieszać nawóz z ziemią w ilości 80 g na 1 m2 powierzchni gleby;

Dla roślin ozdobnych stosować w okresie wegetacji: 400 g na 1 m2 w ciągu roku (podzielić na 2 – 3 dawki), w miarę możliwości wymieszać z wierzchnią warstwą gleby;

Nawóz można używać również do podlewania roślin ozdobnych i warzyw w okresie wegetacji: rozpuścić 1 kg nawozu w 20 l wody. Podlewać raz na 2-3 tygodnie;

 • rośliny sadownicze:

Stosować przed sadzeniem drzewek/krzewów owocowych: 500 g na 1 m2 , nawóz wymieszać z glebą.

 

 1. W uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych:

Nawóz należy stosować w dawkach zależnych od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz od gatunku uprawianej rośliny. Zalecane dawki nie powinny przekraczać 6 ton/ha w ciągu roku. Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem roślin, zaleca się wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.

 

Nie należy stosować Nawozu BIONICS:

 • w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi,
 • na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,
 • łącznie ze środkami ochrony roślin.

Sposób przechowywania nawozu

 • W opakowaniach jednostkowych, w suchym i zacienionym miejscu. Pod wpływem promieni słonecznych po kilku miesiącach folia opakowania może ulec odbarwieniu, co nie wpływa na jakość nawozu.
 • W opakowaniach typu big-bag, po przykryciu materiałem wodoszczelnym, z daleka od cieków wodnych.
 • Luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym z daleka od cieków wodnych.

Środki ostrożności

Przy pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny, jak przy pracy z nawozami i środkami organicznymi. W razie kontaktu nawozu z uszkodzoną tkanką ciała, należy ranę obficie przemyć wodą i zastosować podstawowe środki opatrunkowe, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć je czystą wodą. W przypadku połknięcia nawozu, należy skontaktować się z lekarzem. 

nawóz "bionics"
jest wytwarzany z pomiotu kurzego